Cartref

Cyflwyniad

Lleoliad

Englyn yr Ysgol

Manylion am yr Ysgol

Yr ardal

Map disgrifiadol

 


Dyddiadau’r Tymhorau
2003 – 2004 

Tymor y Hydref 2003
1 Medi – 19 Rhagfyr 2003 

Tymor y Gwanwyn 2004
 5 Ionawr – 2 Ebrill 2004 

Tymor yr Haf 2004
19 Ebrill – 16 Gorffennaf 2004

 


Cliciwch ar y llun i gael mwy o fanylion

Map disgrifiadol o ardal Ffridd y Llyn a luniwyd gan Bethan Elin Jones, cyn ddisgybl,
ar achlysur dathlu pen-blwydd yr ysgol yn 25 oed.

 

Cartref / Cyflwyniad / Lleoliad / Englyn yr Ysgol / Manylion am yr Ysgol / Yr ardal / Map disgrifiadol