Cartref

Cyflwyniad

Lleoliad

Englyn yr Ysgol

Manylion am yr Ysgol

Yr ardal

Map disgrifiadol

 


Dyddiadau’r Tymhorau
2003 – 2004 

Tymor y Hydref 2003
1 Medi – 19 Rhagfyr 2003 

Tymor y Gwanwyn 2004
 5 Ionawr – 2 Ebrill 2004 

Tymor yr Haf 2004
19 Ebrill – 16 Gorffennaf 2004

 

DISGRIFIAD O’R YSGOL
Ysgol Gynradd Sirol (Babanod / Iau)
Ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gyd-addysol 

ORIAU DYSGU
Babanod CA 1–23.66  Iau CA 2–24.50

ORIAU GWAITH
8.55 – 12.00 / 1.15 – 3.30 

DERBYN CYFRIFOLDEB O’R PLANT
8.45 y bore hyd 3.40 y prynhawn 

POLISI DERBYN YR YSGOL
Yn llawn amser ym Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed.

DALGYLCH YR YSGOL
Ardaloedd Cletwr a Llandderfel, Cefnddwysarn a Chwmain, Sarnau a Bethel 

PRIFATHRO
Ian Lloyd Hughes, B.Add 

Rhif Ffôn: 01678 530373 E-bost: pennaeth@ffriddyllyn.gwynedd.sch.uk

CYFEIRIAD
Ysgol Ffridd y Llyn, Cefnddwysarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7HE

CADEIRYDD Y BWRDD LLYWODRAETHOL
Iwan Griffiths

CLERC Y BWRDD LLYWODRAETHOL
Eluned Griffiths
 

Ian Lloyd Hughes, Y Prifathro


Gwisg yr YsgolCynlas

 

Cartref / Cyflwyniad / Lleoliad / Englyn yr Ysgol / Manylion am yr Ysgol / Yr ardal / Map disgrifiadol