Cartref

Cyflwyniad

Lleoliad

Englyn yr Ysgol

Manylion am yr Ysgol

Yr ardal

Map disgrifiadol

 


Dyddiadau’r Tymhorau
2003 – 2004 

Tymor y Hydref 2003
1 Medi – 19 Rhagfyr 2003 

Tymor y Gwanwyn 2004
 5 Ionawr – 2 Ebrill 2004 

Tymor yr Haf 2004
19 Ebrill – 16 Gorffennaf 2004

 Ysgol Ffridd y Llyn

Uwch swnian hen dylluanod – y Ffridd
         Clywir ffres gyweirnod,
   Taenu dysg i blant yn dod
   Yn gordiau heb segurdod.
                                   W.J. Williams

Enw'r Ysgol wrth y fynedfa

Rhai o adnoddau
technegol yr ysgol


Arlunwaith gan rai o'r plant

 

Cartref / Cyflwyniad / Lleoliad / Englyn yr Ysgol / Manylion am yr Ysgol / Yr ardal / Map disgrifiadol