Cartref

Cyflwyniad

Lleoliad

Englyn yr Ysgol

Manylion am yr Ysgol

Yr ardal

Map disgrifiadol

 


Dyddiadaur Tymhorau
2003 2004 

Tymor y Hydref 2003
1 Medi 19 Rhagfyr 2003 

Tymor y Gwanwyn 2004
 5 Ionawr 2 Ebrill 2004 

Tymor yr Haf 2004
19 Ebrill 16 Gorffennaf 2004

 

 

CROESO in safle ni ar y w. 

Rydym ni yn byw yn ardaloedd Sarnau, Cefnddwysarn a Llandderfel ym Meirion yn Sir Gwynedd. Mae lleoliad yr ysgol yn hynod o braf.  Mae yma, yng Nghefnddwysarn, ysgol gynradd a chapel ac ychydig o dai. 

Mae gennym ni dimau pl-droed a phl-rwyd dan 11 oed.

Rydym hefyd yn lwcus fod gennym Adran yr Urdd sydd yn cyfarfod ar nos Fawrth ac yn cynnig nifer o weithgareddau gwahanol ar l ysgol. Mae yna Uwch Adran yr Urdd a Chlwb Ieuenctid yn Llandderfel a Chlwb Ffermwyr Ieuainc yn y Sarnau.  Mae yna ddewisiadau eraill megis clybiau gymnasteg a phl-droed a karate yn Y Bala.

Gobeithio y gwnewch fwynhau darllen ein safle.

 

Capel Cefnddwysarn o'r Ysgol

Mynedfa'r Ysgol

Cae Rygbi'r Ysgol

 

Cartref / Cyflwyniad / Lleoliad / Englyn yr Ysgol / Manylion am yr Ysgol / Yr ardal / Map disgrifiadol